เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ( โรงรับจำนำ )


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองคลัง เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมในการให้บริการประชาชน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการด้วย
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05
2022-05-04