เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


25/6/64มอบกระเช้าแก่พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นาวาอากาศโท ปรีชา สุวรรณ หัวหน้าแผนกช่างโยธา กองบิน 1 มอบกระเช้าแก่พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน
2023-11-30
2023-11-22
2023-11-20
2023-10-25
2023-10-19
2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12