เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


6 กันยายน  64 ประชุมกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

เวลา 13.30 น.

นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงาน โครงการกิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09