เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ได้รับเลือกให้เป็น รองประธานชมรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01