เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา


วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร นางศุภิสรา ผาสุโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และ นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลฯ พนักงานกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา

ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ได้รับเลือกให้เป็น รองประธานสภาวัฒนธรรมคนที่ 1 และ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็น กรรมการฝ่ายปฏิคม

ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 3 อาคาร 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01