เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ประชุมเงินอุดหนุน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 29 ชุมชน


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ

เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมเงินอุดหนุน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 29 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01