เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 พร้อมหารือแนวทางในการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม นางสุจิตรา หลอมประโคน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ได้เข้าพบ พล.ต. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมหารือแนวทางในการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ให้มีมาตรฐาน พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชน ในตำบลหนองไผ่ล้อมสืบต่อไป ณ ห้องรับรองชั้น 2 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01