เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
  ปรึกษาหารือ และร่วมช่วยเหลือเกี่ยวกับ คนพิการในเขต...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 112]
 
  ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณ โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบล...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 110]
 
  แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เท...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 105]
 
  มอบถังขยะ ให้กับ ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพภาคที่ 2 (สน...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 107]
 
  ลงพื้นที่ ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย บริเว...[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 109]
 
   ลงพื้นที่ สำรวจเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหน...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 106]
 
  ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในเข...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 109]
 
  ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรง...[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 110]
 
  แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เท...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 105]
 
  เยี่ยมชมและ ตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบศูนย์กั...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 109]
 
  เปิดโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเส...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 110]
 
  มอบธงให้กับหมู่บ้านที่ ปลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 107]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26หน้า 27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42